Chân thành cảm tạ quí ân nhân đã bảo trợ cho Thế Hệ Trẻ, để giúp hàng triệu thiếu nhi học:

1/ Tiếng Việt, văn hóa Việt, tự tin với nguồn góc Việt Nam.

2/ Học nhân cách, đạo đức, yêu thương gia đình & chăm lo học hành qua các bài học, bài hát giáo dục thiếu nhi.

3/ Học Song ngữ ngay từ thưở ấu thơ, giúp thiếu nhi phát triển trí tuệ.

Để bảo trợ chương trình Thế Hệ Trẻ, xin liên lạc Thehetreusa@yahoo.com 714-723-2235

  • You are watching : Cáo – thỏ – và gà trống


Please login or register to get bonus points!


Read previous post:
Cái thoi bằng vàng

Close